Onze online privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens op deze website. Deze privacyverklaring is geldig vanaf de datum van ingang (d.d. 14 maart 2019) en zal bijgewerkt worden indien nodig.

Beheer persoonsgegevens

Creative Clinics is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Creative Clinics
Schierstins 34
7608XW Almelo
Contact: Lyla van Houwelingen
KvK: 74243004

Aard van de gegevens

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om afspraken te kunnen maken. Er worden geen gevoelige gegevens opgeslagen, zo vragen wij u bijvoorbeeld niet naar uw BSN nummer en wij slaan ook geen documentnummers op van onder andere identiteitsbewijzen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt voor het maken van afspraken. Er wordt geen specifieke bewaartermijn gehanteerd. Mogelijk bewaren wij uw gegevens om wettelijke redenen voor een langere periode. Meer informatie kunt u vinden onder 'Rechten'

Veiligheid

Om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging, gebruiken wij degelijke elektronische apparatuur en handelen wij alleen met bedrijven en instanties die dit initiatief ook onderkennen.

Rechten

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar . Wij zullen uw verzoek binnen enkele dagen behandelen.

Cookies

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij gebruik van zogenaamde persistente cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en herkennen uw volgende bezoek.

Klachtenprocedure

Indien u van mening bent dat Creative Clinics uw persoonsgegevens niet correct beheert, stuur dan een e-mail naar en wij zullen uw klacht onmiddellijk in behandeling nemen.